ทินท์ทาปาก

อย.เตือนภัย วัยรุ่นใช้ "ทิ้นท์" ทาปาก ระวัง! เจอของไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงแพ้ ปากบวม (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

          อย. เตือนวัยรุ่นที่ชอบใช้ทิ้นท์ทาปาก ระวัง! หากใช้ของไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่าน อย. อาจได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของโลหะหนัก เสี่ยงแพ้ ปากบวม พร้อมแนะวิธีเลือกซื้อทิ้นท์อย่างปลอดภัย

          นพ.นรังสันต์พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการติดตามและเฝ้าระวัง การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในกลุ่มวัยรุ่น พบว่า เครื่องสําอางทาริมฝีปากที่มีลักษณะเป็นนํ้าใสสีแดง หรือที่เรียกว่า "ทิ้นท์" กําลังเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นหญิง เนื่องจากเมื่อนํามาทา ด้านในของริมฝีปาก จะทําให้ริมฝีปากเป็นสีชมพูระเรื่อ แลดูมีสุขภาพ ซึ่งวัยรุ่นส่วนใหญ่มักหาซื้อผลิตภัณฑ์ทิ้นท์ตามแผงลอย หรือตลาดนัด เพราะราคาไม่แพง และมีสีให้เลือกมากมายหลายระดับความเข้มของสี

          อย่างไรก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความเป็นห่วงอย่างมากในเรื่องนี้ เนื่อง จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถหาซื้อได้ตามแผงลอย หรือตลาดนัดทั่วไป จึงอาจเป็นไปได้ที่อาจมีการลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์ทิ้นท์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ใช้สีห้ามใช้ หรือใช้สีที่ไม่ได้มาตรฐาน และอาจทำให้ผู้ใช้ได้รับอันตรายจากการกลืน หรือกินโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในสี อาทิ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ซึ่ง หากได้รับโลหะหนักเหล่านี้ จะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างรุนแรง ตั้งแต่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ตาพร่ามัว หรือทําให้ริมฝีปากปวดแสบปวดร้อน คัน เห่อแดง บวม ลอกเป็นขุย

          ทั้งนี้ สีที่เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทิ้นท์นั้น จะต้องเป็นสีที่อนุญาตให้ใช้ได้ในเครื่องสำอาง ดังนั้น ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์จะต้องมาจดแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เสียก่อน

ทินท์ทาปาก

          อย่างไรก็ ตาม ขอให้ผู้บริโภคสังเกต และอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ โดยฉลากจะต้องแสดงชื่อการค้า ชื่อเครื่องสําอาง ประเภท หรือชนิดของเครื่องสําอาง ชื่อของสารทุกชนิดท่ีใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง วิธีใช้เครื่องสําอาง ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้นําเข้า และชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต กรณีเป็นเครื่องสําอางนําเข้า ปริมาณสุทธิ เลขที่ แสดงครั้งที่ผลิต เดือน ปี หรือ ปีเดือนที่ผลิต เดือน ปี หรือปีเดือนที่หมดอายุ ในกรณีที่เครื่องสําอางมีอายุการใช้น้อยกว่า 30 เดือน คําเตือน (ถ้ามี) และที่สำคัญ ต้องแสดงเลขที่ใบรับแจ้งบนฉลาก หรือกล่องผลิตภัณฑ์

          รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ทิ้นท์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะ กรรมการอาหารและยา fda.moph.go.th เลือก เครื่องสำอาง-ค้นหาข้อมูลเครื่องสำอาง ซึ่งช่องทางนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเครื่องสำอางได้จากชื่อผู้ประกอบการ ชื่อการค้า ชื่อเครื่องสำอาง เลขที่ใบรับแจ้ง และประเภทเครื่องสำอาง

          อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือได้รับอันตรายจากการใช้เครื่องสําอาง ขอ ให้ร้องเรียนที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรืออีเมล์ : 1556@fda.moph.go.th หรือส่งจดหมายไปที่ตู้ ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 เพื่อ อย. จะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#$Best sale Aisling Cream Queen Fabric Platform Bed in best price , #$Best sale Bunk Bed Full over Full in Espresso in best price , #$Best sale Bunk Bed Twin over Full Mission Style in Cappuccino in best price , #$Best sale Bunk Bed Twin over Twin Mission Style in Honey in best price , #$Best sale Bunk Bed Twin over Twin Mission style in White in best price , #$Best sale Canwood Alpine II Loft Bed, White in best price , #$Best sale Charleston Solid Hardwood Platform Bed Frame - Queen Size in best price , #$Best sale Coaster Coaster Kendra Upholstered Platform Bed in Mahogany Finish-Queen in best price , #$Best sale Collegiate Furniture Freedom Twin Junior Loft Bed in best price , #$Best sale Easy Roll In Trundle for Daybed/Day Bed Frame/Rail in best price , #$Best sale Home Life Iron Platform Bed in best price , #$Best sale Honey Twin Over Full Bunk Bed in best price , #$Best sale King Wynwood Hathaway Canopy Bed in Grand Manier Cherry in best price , #$Best sale KingMaker Twin Bed Connector in best price , #$Best sale Louis Philippe Sleigh Bed in Deep Black California King in best price , #$Best sale Modloft Jane Platform Bed in Beige Fabric California King in best price , #$Best sale Modloft Thompson Leather Platform Bed in White Leather King in best price , #$Best sale Modus Furniture Newport King Size Platform Bed, Cordovan in best price , #$Best sale Napoli Contemporary Bed- Black in best price , #$Best sale Napoli Modern Bed- White in best price , #$Best sale Oeuf Sparrow Collection Twin Bed White in best price , #$Best sale Pragma Bed QSB-006B Bi-fold Full in best price , #$Best sale Prepac Black Sonoma Double , Full Size Platform Bed in best price , #$Best sale Queen Pottery Barn Mendocino Iron Bed in best price , #$Best sale Queen Size - Mission Platform Bed Frame - Unfinished, Chemical Free Pine - Made in USA - Solid Wood in best price , #$Best sale Queen Size Bed in Beige Fabric in best price , #$Best sale Queen Size Metal Bed Headboard and Footboard in Black Finish in best price , #$Best sale Queen Size Pine Sunburst Log Bed in best price , #$Best sale Queen Size Sleigh Bed Louis Philippe Style in Black Finish in best price , #$Best sale Shoal Creek Twin Size Mates Bed Soft White Finish in best price , #$Best sale Skyline Furniture Linen King Nail Button Wingback Bed, Gray in best price , #$Best sale South Shore 3219080 Summer Breeze Chocolate Mates Bed Box Size in best price , #$Best sale South Shore Complete Loft Bed, Logik/Sand Castle Collection, Pure White in best price , #$Best sale South Shore Furniture Jumper Collection 39-Inch Twin-Size Mates Bed, Classic Cherry in best price , #$Best sale South Shore Furniture, Basic Collection, Queen Platform Bed in best price , #$Best sale South Shore Furniture, Little Treasures Collection, Twin Mates Bed 39", Country Pine in best price , #$Best sale South Shore Logik Collection Twin 39-Inch Loft Bed Kit, Chocolate in best price , #$Best sale South Shore Popular Collection Full Mate's Bed, Natural Maple in best price , #$Best sale South Shore Sandbox Collection 54-Inch Full Platform Bed, Pure White in best price , #$Best sale South Shore Sandbox Collection 60-Inch Queen Platform Bed, Natural Maple in best price , #$Best sale South Shore Sandbox Collection 60-Inch Queen Platform Bed, Pure Black in best price , #$Best sale South Shore Vendome Collection Queen Headboard in best price , #$Best sale Stork Craft Carrara Twin/Double Bunk Bed, Espresso in best price , #$Best sale Tall Queen Platform Storage Bed in best price , #$Best sale White Staircase Bunk Bed Twin/Full in best price , #$Best sale Windsor Twin over Twin Bunk Bed White in best price , #$Best sale Wood Workstation Bunkbed Bunk Bed Office Computer Desk in best price , #$Best sale Zen Bonded Leather Tufted Bed Size in best price #$Best sale Acme 19520Q Louis Philippe III Queen Bed, Cherry Finish in best price , #$Best sale Baldwin Faux Leather Bed, QUEEN, DARK BROWN in best price , #$Best sale Bolton Furniture Mission SSS Loft, Honey in best price , #$Best sale Bunk Bed Twin over Full Mission style in White in best price , #$Best sale Cappuccino Twin over Full Bunk Bed - Coaster 460232 in best price , #$Best sale Coaster Full Size Metal Loft Bed in best price , #$Best sale Concord King Platform Bed in best price , #$Best sale Contemporary Metal Silver Platform Queen Size Bed in best price , #$Best sale Decorative Queen Size Iron Bed By Coaster Furniture in best price , #$Best sale DELUXE LOG BED-KING in best price , #$Best sale DELUXE LOG BED-QUEEN in best price , #$Best sale Fashion Bed Group Baroque Bed, Gilded Slate Finish, Queen in best price , #$Best sale Fashion Bed Group Grafton Twin Size Bed in Rusty Gold Finish in best price , #$Best sale Fashion Bed Group Legion Bed, Ancient Gold, King in best price , #$Best sale Fashion Bed Group Weston, Matte Black/Maple, Twin in best price , #$Best sale FLORYN'S Hampshire Full Platform Bed in best price , #$Best sale Floryn's Tri Twin Platform Bed Frame in best price , #$Best sale Fujian Modern Paltform Bed + 2 Night Stands King in best price , #$Best sale Full South Shore Copley Platform Full Bed Frame Only in Light Maple Finish in best price , #$Best sale Good Affordable Inexpensive Platform Bed - Japanese Design Tatami Mat Floor Panel - 28.5" x 78.7" in best price , #$Best sale Grove Panel Bed Queen in best price , #$Best sale Hillsdale Roll-Out Trundle in best price , #$Best sale Home Source Industries Cot Bed Single Folding Bed in best price , #$Best sale Loft Bed - Full Size Workstation Loft Bunk Bed in Matte Black - Coaster in best price , #$Best sale Merlot Twin Over Full Staircase Bunk Bed in best price , #$Best sale Modloft Prince Platform Bed in White Leather California King in best price , #$Best sale Modus Furniture Newport Full Simple Platform Bed Cordovan in best price , #$Best sale Modus Furniture Newport King Size Platform Bed, Cordovan in best price ,